แชร์เทคนิค เคลื่อนย้ายเปียโน ด้วยตัวเองยังไง? ช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้

แชร์เทคนิค เคลื่อนย้ายเปียโน ด้วยตัวเองยังไง? ช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
แชร์เทคนิค เคลื่อนย้ายเปียโน ด้วยตัวเองยังไง? ช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้

1. เคลื่อนย้ายเปียโน อย่างไรช่วยลดความเสียหาย EP. 1

เคลื่อนย้ายเปียโน อย่างไรช่วยลดความเสียหาย
เคลื่อนย้ายเปียโน อย่างไรช่วยลดความเสียหาย

ทำความสะอาดก่อนย้าย ถือเป็นขั้นตอนแรกที่ควรทำก่อนการเคลื่อนย้ายเปียโนเลย เพราะจะทำให้เปียโนของคุณไม่มีฝุ่น เนื่องจากหากปล่อยให้เปียโนมีฝุ่นก่อนการเคลื่อนย้าย อาจจะทำให้เสื้อผ้าของคุณเต็มไปด้วยฝุ่น และเลอะเสื้อได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความยุ่งยากในการเคลื่อนย้าย และอาจจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาได้

วางแผนการเคลื่อนย้ายตัวเปียโนถือเป็นสิ่งที่ต้องทำเลย เพราะถ้าไม่มีการวางแผนการย้ายให้เรียบร้อย อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ เพราะเปียโนเป็นของชิ้นใหญ่ และมีความหนักอยู่พอสมควร ทำให้คุณควรที่จะมีการวางแผนก่อนการเคลื่อนย้าย เพื่อให้คุณสามารถเคลื่อนย้ายเปียโนได้อย่างสะดวกสบายและราบรื่น

เพราะการย้ายแบบไม่ระมัดระวังและไม่มีการวางแผน อาจจะทำให้เปียโนของคุณไปชนกับกำแพง หรือเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ จนอาจจะทำให้เปียโนของคุณเกิดความเสียหายได้ ดังนั้นการย้ายเปียโนที่ดี ควรที่จะมีการวางแผนให้เรียบร้อยเสียก่อน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการชนกำแพงหรือวัตถุต่างๆ

ซึ่งวิธีย้ายเปียโนด้วยตัวเองอาจจะเกิดปัญหาขัดข้องได้ การวางแผนที่ดีจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะคุณอาจจะต้องขยับเคลื่อนเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ก่อนการเคลื่อนย้ายตัวเปียโน เพราะถ้าไม่ย้ายเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ก่อน อาจจะทำให้เปียโนไปกระแทกกับเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ จนเกิดความเสียหายได้ เพราะระยะของพื้นที่แคบนั่นเอง

วิธีการย้ายตัวเปียโนที่ดีที่สุด
วิธีการย้ายตัวเปียโนที่ดีที่สุด

ทำการวัดขนาดเพื่อจะได้วางแผนเคลื่อนย้ายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพราะบริษัทขนย้ายเปียโนต่างๆ ก็ล้วนมีการวัดขนาดของพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในการย้ายตัวเปียโนกันอยู่แล้ว เพราะจะทำให้เปียโนของคุณเข้าช่องใหม่ได้อย่างพอดี และทำให้เปียโนไม่ได้รับความเสียหายจากการเคลื่อนย้ายเลย

จัดทำแผนที่การขนย้ายตัวเปียโนถือเป็นเรื่องสำคัญในการเคลื่อนย้ายเปียโนเลย เพราะเปียโนเป็นสิ่งของชิ้นใหญ่ หากไม่มีการดำเนินการวางแผนและทำแผนที่เพื่อวัดระยะต่างๆ ให้เรียบร้อย อาจจะทำให้เปียโนของคุณได้รับความเสียหายได้ เพราะว่าบางทีเปียโนอาจจะติดมุมตู้หรือเฟอร์นิเจอร์บางอย่าง

หรือการที่เปียโนต้องเคลื่อนย้ายผ่านช่องแคบต่างๆ ภายในบ้าน ก็อาจจะทำให้เปียโนได้รับความเสียหายได้ อาจจะมีการกระแทกเกิดขึ้น ทำให้เปียโนไม่สวยเหมือนเดิม ดังนั้นการวาดแผนที่เพื่อวัดระยะต่างๆ ในการย้ายเปียโนจึงเป็นเรื่องสำคัญ จึงควรวาดและขยับสิ่งของเพื่อหลบป้องกันการกระแทกให้เรียบร้อยก่อนการขนย้าย

2. เคลื่อนย้ายเปียโน อย่างไรช่วยลดความเสียหาย EP. 2

วิธี เคลื่อนย้ายเปียโน ด้วยตัวเองควรทำอย่างไร?
วิธีย้ายเปียโนด้วยตัวเองควรทำอย่างไร?

หาคนที่จะมาช่วยยก เพราะการเคลื่อนย้ายเปียโน เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกัน เพราะเปียโนมีน้ำหนักมากและหลังใหญ่ หรือจะเป็นเปียโนขนาดเล็กก็คงจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยตัวคนเดียว เพราะการลากอาจจะทำให้ขาของเปียโนเกิดหักได้ หรืออาจจะเกิดการเสียดสีจนเกิดความเสียหายได้

ดังนั้นก่อนที่จะเคลื่อนย้าย ควรจะมีจัดพื้นที่ให้พร้อมต่อการเคลื่อนย้าย และควรที่จะมีการเตรียมคนมาช่วยกันย้ายด้วย นอกจากนั้นยังต้องวัดระยะเพื่อให้คนสามารถเดินผ่านได้อย่างสะดวกสบายตลอดการขนย้ายด้วย ถือเป็นวิธีย้ายเปียโนด้วยตัวเองเลย เพราะถ้าวัดแค่ระยะเปียโน แต่ลืมวัดระยะคนขนเปียโน อาจจะทำให้ทั้งคนและเปียโนได้รับความเดือดร้อนได้

จัดเตรียมอุปกรณ์ในการขนย้ายถือเป็นสิ่งที่คุณต้องทำ หากต้องการที่จะย้ายเปียโน เพราะควรจะมีพวกอุปกรณ์กันกระแทก และถุงมือสำหรับคนที่จะมาช่วยขนย้าย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขนย้าย และทำให้สามารถขนย้ายได้ง่าย นอกจากนั้นยังช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดจากการขนย้ายได้ด้วย

ตรวจสอบความแน่นหนากรณีที่คุณต้องขนย้ายตัวเปียโนขึ้นรถเนื่องจากต้องการย้ายบ้าน หรือต้องการที่จะขาย ก็ต้องตรวจสอบความแน่นหนา ต้องมั่นใจว่าเวลาที่ขับรถตัวเปียโนจะไม่ขยับไปไหน เพื่อป้องกันความเสียหายควรจะมีการมัดให้แน่น และควรจะมีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายจากเชือกที่มัดตัวเปียโนด้วย ถือเป็นวิธีย้ายเปียโนด้วยตัวเองที่ควรทราบเลย

ปรับจูนเปียโนหลังการเคลื่อนย้ายถือเป็นสิ่งที่บริษัทขนย้ายเปียโนสามารถทำให้คุณได้อย่างสะดวกสบาย แต่ถ้าคุณจ้างบริษัทเหล่านี้ให้ขนย้ายให้คุณ ก็จะมีความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้คุณสามารถขนย้ายได้ทันที และมีความปลอดภัยต่อตัวเปียโนด้วย

เลือกใช้บริการจากมืออาชีพในการเคลื่อนย้ายเปียโนถือเป็นวิธีการย้ายตัวเปียโนที่ดีที่สุดเลย เพราะจะทำให้คุณสามารถย้ายได้อย่างสะดวกสบาย และมีคนดูแลให้แบบเสร็จ เรียกว่าการใช้บริการบริษัทขนย้ายเปียโนคือทางออกที่ดีในการย้าย และมีความสะดวกสบายมากที่สุด

3. สรุปการวางแผนก่อนการเคลื่อนย้ายเปียโนอย่างไรดี?

การวางแผนก่อนเคลื่อนย้ายเปียโนจะดีตรงที่คุณจะได้เปียโนที่มีความสวยงามและมีประสิทธิภาพเหมือนก่อนที่จะเคลื่อนย้าย ถ้าคุณย้ายตัวเปียโนโดยไม่มีการวางแผนอาจจะทำให้เปียโนของคุณได้รับความเสียหายได้ ดังนั้นคุณจะต้องมีการวางแผนและวัดระยะต่างๆ พร้อมทั้งขยับสิ่งของเพื่อหลบตัวเปียโน ทำให้เคลื่อนย้ายได้ปลอดภัย

ส่วนท่านใดที่ต้องการเปียโนคุณภาพดี มีเสียงไพเราะ และมีความทนทานในการใช้งาน สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่  VICTORIA PIANOS GALLERIA CO.,LTD. ได้ทางเบอร์ 084-118-7070 เลย ส่วนท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ เรายินดีตอบเพื่อให้คุณได้เปียโนที่ดีไปใช้งาน

บทความแนะนำ
แนะนำ! เปียโนมือสองญี่ปุ่น นำเข้าจากญี่ปุ่น การันตีเรื่องคุณภาพ มีหลายหลังให้เลือก บทความนี้มีคำตอบ