บอกหมดเปลือก อุปกรณ์เปียโน สำคัญๆ ประกอบด้วยอะไรบ้าง? และมีหน้าที่อะไร

บอกหมดเปลือก อุปกรณ์เปียโน สำคัญๆ ประกอบด้วยอะไรบ้าง? และมีหน้าที่อะไร
บอกหมดเปลือก อุปกรณ์เปียโน สำคัญๆ ประกอบด้วยอะไรบ้าง? และมีหน้าที่อะไร

1. อุปกรณ์เปียโนชุดแรก

ร้านขายเปียโน แนะนำซื้อที่ไหนดี
ร้านขายเปียโน แนะนำซื้อที่ไหนดี

คีย์บอร์ด ถือเป็น อุปกรณ์เปียโน ที่มีความสำคัญมาก โดยทั่วไปจะมีคีย์ทั้งหมด 88 คีย์ หากขาดคีย์ใดคีย์หนึ่งไป อาจจะทำให้การเล่นเปียโนให้ไพเราะน่าฟังเกิดขึ้นได้ยากมาก ทำให้คุณต้องมีการรักษาตัวปุ่มกดแต่ละคีย์ เพื่อให้คุณสามารถเล่นเปียโนได้ไพเราะและน่าฟังในระยะยาว แต่เปียโนรุ่นเก่าหลายตัวมีคีย์เพียง 85 คีย์เท่านั้น

ซึ่งไม่ว่าจะเปียโนรุ่นเก่าที่มีเพียง 85 คีย์ หรือเปียโนรุ่นใหม่ที่มี 88 คีย์ก็ล้วนมีความสำคัญในการใช้งานในระยะยาวทั้งนั้น ทำให้คุณต้องมีการทำความสะอาดตัวปุ่มกดเปียโน เพื่อให้ทุกคีย์สามารถใช้งานได้อย่างเป็นปกติเสมอ เพื่อให้คุณสามารถใช้อุปกรณ์เปียโนได้อย่างคุ้มค่าในระยะยาวนั้นเอง

สายเปียโนคืออุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมาก และร้านขายเปียโนมีขายอย่างแน่นอน เพราะสายเปียโนจะถูกขึงกับเฟรมเหล็กเรียกว่าเพลท โดยด้านหนึ่งจะถูกยึดไว้กับหมุดซึ่งสามารถที่ปรับความตึงของสายได้ และสามารถขาดได้ แต่ต้องมี จึงสามารถเปลี่ยนสายได้ เพราะสายเปียโนคือตัวจูนเสียงที่สำคัญ

 สายเปียโน มีความสำคัญอย่างไร?
สายเปียโน มีความสำคัญอย่างไร?

ค้อนเคาะสาย ถือเป็นอุปกรณ์จูนเปียโนได้ เพราะมันทำหน้าที่ในการตีกระทบกับสายเพื่อให้เกิดเสียงตามคีย์ที่กด ทำให้เสียงออกมาอย่างไพเราะ ซึ่งแน่นอนว่านอกจากตัวสายเปียโนแล้วรูปทรงของค้อนและวัสดุที่ใช้ทำก็มีผลต่อคุณภาพของเสียงที่ได้เช่นกัน ทำให้ต้องเลือกให้ดี เพื่อความไพเราะ

ตัวห้ามสาย มีหน้าที่ในการหยุดเสียงของสายเปียโน จึงมีความสำคัญในการใช้งานเป็นอย่างมาก และต้องเลือกเก้าอี้เปียโนที่สามารถนั่งและใช้งานได้เป็นอย่างดี เพื่อให้คุณสามารถเล่นเปียโนได้อย่างสะดวกสบาย

ซาวบอร์ดถือเป็นอุปกรณ์เปียโนที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเป็นอย่างมาก ซึ่งมันจะมีวัสดุเป็นไม้สน หรือไม้โอ๊คที่จะมีการติดตั้งไว้โครงด้านใต้เรียกว่าริบส์ ( ribs ) มีลักษณะเป็นไม้ซี่หลายขนาดเพื่อเสริมความแข็งแรงของตัวเปียโน และป้องกันเหตุการณ์การแตกหรือหักของตัวเปียโนได้พอสมควร

โดยตัวซาวบอร์ดจะทำหน้าที่ในการขยายเสียงให้เกิดความดังและกังวาน ทำให้ตัวซาวบอร์ดนั้นมีความสำคัญต่อเอกลักษณ์เสียงที่ได้ของเปียโน และทำให้เสียงของเปียโนมีความไพเราะและน่าฟังอีกด้วย และสามารถติดต่อสอบถามทางร้านขายเปียโนได้ ว่าเปียโนตัวไหนที่มีซาวบอร์ดดีๆ เพื่อได้เสียงดีๆ นั้นเอง

2. อุปกรณ์เปียโน ชุดสอง

บริการรับ ซ่อมเปียโน จูนเปียโน อุปกรณ์เปียโน แนะนำที่ไหนดี
บริการรับ ซ่อมเปียโน จูนเปียโน แนะนำที่ไหนดี

สะพานสาย ถือเป็นอุปกรณ์เปียโนที่มีความมากในปัจจุบัน เพราะสะพานสายถูกติดตั้งอยู่บนซาวบอร์ดด้านบนที่ทำหน้าที่รองรับสายเปียโนโดยมันจะส่งความสั่นสะเทือนของสายเปียโนไปยังซาวบอร์ดเพื่อขยายเสียง และสะพานสายมีด้วยกัน 2 ส่วน ซึ่งแต่ละส่วนล้วนมีความสำคัญต่อความไพเราะของเปียโน

โดยส่วนแรกคือ Treble bridge จะเป็นสะพานสายที่ใช้กับสายเปียโนที่มีเสียงสูง และตัวสะพานสายจะมีลักษณะยาว เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นอุปกรณ์จูนเปียโนด้วย และอีกส่วนคือ Bass bridge เป็นสะพานสายที่ใช้กับสายเปียโนที่มีเสียงต่ำ ซึ่งตัวสะพานสายจะมีลักษณะที่สั้นกว่าตัว Treble bridge นั้นเอง

เพลท ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถสอบถามร้านขายเปียโนได้ เพราะมีประโยชน์มาก ซึ่งมันจะเป็นโครงโลหะภายในเปียโนมีหน้าที่เสริมความแข็งแรงของเปียโน และเป็นตัวยึดสายเปียโนไว้ด้วย ซึ่งหากไม่มีเพลท เปียโนก็ไม่สามารถเล่นเสียงได้  เพราะเพลทจะต้องสามารถรองรับแรงดึงของสายได้ เพื่อเล่นเสียงได้นั้นเอง

พินบล็อคสามารถใช้สำหรับเป็นอุปกรณ์จูนเปียโนได้ เพราะมันเป็นตัวที่ใช้สำหรับยึดตัวหมุดปรับเสียงเปียโน ทำให้คุณได้เปียโนที่มีเสียงที่ไพเราะและน่าฟัง ทำให้คุณได้เปียโนที่ไพเราะมีคุณภาพนั้นเอง

 คันเหยียบเปียโน มีไว้ทำอะไร?
คันเหยียบเปียโน มีไว้ทำอะไร?

คันเหยียบเป็นสิ่งที่ต้องมีคู่กับเปียโนเลยก็ว่าได้ ซึ่งต้องเลือกเก้าอี้เปียโนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี และทำให้คุณสามารถเล่นเปียโนได้อย่างสะดวกสบาย และเล่นได้ง่ายด้วย

ผ้าเช็ดทำความสะอาดเปียโน ถือเป็นอุปกรณ์เปียโนที่ต้องมีเพื่อใช้ในการทำความสะอาดเปียโน เพื่อให้คุณมีเปียโนที่สวยงามไว้สำหรับเล่นในระยะยาว ซึ่งต้องหาซื้อผ้าที่ใช้สำหรับเช็ดเปียโนโดยเฉพาะ หรือจะมองหาผ้าที่เป็นผ้าที่ใช้สำหรับเช็ดแว่นมาเช็ดเปียโนก็ได้ เพราะสามารถใช้งานได้เหมือนกัน

เก้าอี้เปียโนถือเป็นสิ่งสำคัญที่มีความจำเป็นต้องใช้งานเป็นอย่างมาก เพราะหากไม่มีเก้าอี้เปียโน จะทำให้คุณเล่นเปียโนไม่สะดวก และทำให้เสียงของเปียโนเกิดการผิดคีย์ได้ เพราะการกดที่ไม่ถนัด ทำให้คุณต้องมองหาเก้าอี้ที่ดีในการเล่นเปียโนนั้นเอง และต้องหาเก้าอี้ที่มีความเหมาะสมในการใช้งานด้วย

3. สรุปอุปกรณ์เปียโนมีอะไรบ้าง

อุปกรณ์เปียโนมีมากมายหลายตัว เช่น คีย์บอร์ด สายเปียโน ค้อนเคาะสาย ตัวห้ามสาย ซาวบอร์ด สะพานสาย เพลท พินบล็อค คันเหยียบ เก้าอี้เล่นเปียโน และผ้าเช็ดทำความสะอาดเปียโน ซึ่งทุกอย่างล้วนมีความสำคัญต่อการใช้งานเปียโน และมีส่วนในการช่วยรักษาเปียโนให้มีอายุการใช้งานยาวนานด้วย

ส่วนท่านใดที่ต้องการเปียโนคุณภาพดี มีเสียงไพเราะ และมีความทนทานในการใช้งาน สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ VICTORIA PIANOS GALLERIA CO.,LTD. ได้ทางเบอร์ 084-118-7070 เลย ส่วนท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ เรายินดีตอบเพื่อให้คุณได้เปียโนที่ดีไปใช้งาน

บทความแนะนำ

รีวิว 10 เปียโน yamaha มือสอง เปียโนนำเข้าสภาพดี จากร้าน victoriapiano บทความนี้มีคำตอบ